Índice de autores

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toda(o)s

Y

Ybarra, Luis Antônio Coppa, UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (Peru)
Yoshida de Oliveira, Maria Eduarda Yoshida, Universidade de Mogi das Cruzes (Brasil)
Yoshikawa, Vania Nobuko, UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES